Contact

+31(0)88 050 2000

Vragen?

info@actabyte.nl

NIS2

Europa’s meest uitgebreide cyberbeveiligingsrichtlijn tot nu toe

Met de nieuwe NIS2 richtlijnen zullen meer dan honderdduizend bedrijven binnen de EU hun huidige cyber security maatregelen moeten herzien. Binnen de NIS2 zijn er 16 sectoren die aan de richtlijnen moeten voldoen terwijl er maar 7 sectoren vielen onder de oude NIS1 richtlijnen.

Met strengere vereisten voor risicobeheer en het melden van incidenten, een bredere dekking van sectoren en strengere straffen voor het niet naleven van de NIS2 richtlijnen, is er een enorme uitdaging op komst.

Nis 2

WAT IS NIS2?

NIS2 staat voor de Richtlijn voor de Beveiliging van Netwerk- en Informatiesystemen. Het is een Europese wetgeving die gericht is op het waarborgen van de cybersecurity en de continuïteit van essentiële diensten en digitale infrastructuur binnen de Europese Unie. De richtlijn is bedoeld om de veerkracht tegen cyberaanvallen te vergroten en vervangt hiermee de NIS1 richtlijnen.

VOOR WIE IS NIS2?

NIS2 is van toepassing op organisaties die essentiële diensten aanbieden en digitale dienstverleners binnen de EU.

Essentiële diensten omvatten sectoren zoals energie, water, gezondheidszorg, financiële diensten en transport.

Digitale dienstverleners omvatten onder andere online marktplaatsen, zoekmachines en cloudcomputingdiensten. Deze organisaties hebben een cruciale rol in onze samenleving en economie, en het is van essentieel belang dat zij de nodige maatregelen nemen om hun netwerk- en informatiesystemen te beveiligen.

Voor wie geldt de Cyberbeveiligingswet?

De Cyberbeveiligingswet is van toepassing op bedrijven en organisaties die actief zijn in kritieke sectoren. Deze wet verplicht hen hun digitale weerbaarheid te versterken.

Hoofdregel: Bedrijven en organisaties die onder de Cyberbeveiligingswet vallen, moeten actief zijn in specifieke sectoren en een bepaalde omvang hebben. Daarnaast kunnen ze onder deze wet vallen als ze een ministeriële aanwijzing ontvangen.

1e Check: kritieke sectoren

Zeer kritieke sectoren

Andere kritieke sectoren

2e Check: grootte en omvang

GROOT

JA, de Cyberbeveiligingswet is van toepassing

MIDDELGROOT

JA, de Cyberbeveiligingswet is van toepassing

MICRO/KLEIN

JA, de Cyberbeveiligingswet is van toepassing

UITZONDERINGEN

Bij Actabyte willen we duidelijkheid scheppen over de NIS2-regels. Sommige sectoren moeten zich altijd aan deze regels houden, ongeacht hun grootte. Dit geldt voor:

Of uw bedrijf nu groot of klein is, als u in een van deze sectoren opereert, zijn de NIS2-regels altijd op u van toepassing.

Lever je aan een NIS2-bedrijf?

Bedrijven en organisaties die direct onder het Nederlandse NIS2-regime vallen, moeten ook aandacht besteden aan de veiligheid van hun toeleveringsketen. Veel MKB-bedrijven leveren producten of diensten aan deze NIS2-bedrijven of -organisaties en zullen daarom indirect met de NIS2-regelgeving te maken krijgen.

NIS2-organisaties zullen eisen gaan stellen aan de digitale beveiliging bij hun toeleveranciers. Als toeleveranciers invloed hebben op het netwerk- en informatiesysteem van een NIS2-organisatie, zullen ze moeten voldoen aan de beveiligingseisen van de NIS2-organisatie. Dit kan betekenen dat er extra eisen worden gesteld bovenop de huidige beveiligingsmaatregelen.

HOE HELPT ACTABYTE BIJ HET VOLDOEN AAN NIS2?

Omdat wij zelf ook aan deze richtlijnen moeten voldoen, begrijpen we de complexiteit van de NIS2-richtlijnen en de uitdagingen waarmee organisaties te maken kunnen krijgen bij het naleven ervan. Wij bieden gespecialiseerde diensten en oplossingen om bedrijven te helpen voldoen aan de NIS2-vereisten en hun cybersecurity te versterken.

NIS2-audit en evaluatie

We voeren een grondige audit en evaluatie uit van de huidige netwerk- en informatiesystemen van jouw organisatie om te bepalen in hoeverre ze voldoen aan de NIS2-richtlijnen. Op basis van deze analyse kunnen we aanbevelingen doen voor verbeteringen en aanpassingen.

Beveiligingsmaatregelen

We helpen bij het implementeren van de nodige beveiligingsmaatregelen om jouw netwerk- en informatiesystemen te beschermen tegen cyberaanvallen. Dit omvat het opzetten van geavanceerde firewalls, het implementeren van sterke authenticatiemechanismen, het monitoren van netwerkverkeer en het regelmatig bijwerken van software.

Incidentresponsplan

We ondersteunen bij het opstellen van een gedetailleerd incidentresponsplan dat jouw organisatie helpt om snel en adequaat te reageren op cybersecurity-incidenten. Dit omvat het identificeren van incidenten, het in kaart brengen van verantwoordelijkheden, het uitvoeren van forensisch onderzoek en het herstellen van de systemen.

Bewustwording en training

We bieden trainingen en bewustwordingsprogramma’s aan om jouw medewerkers op te leiden over cybersecurity en hen bewust te maken van de mogelijke dreigingen en best practices. Dit helpt bij het creëren van een cyberveilige cultuur binnen jouw organisatie.

Samen werken we eraan om jouw organisatie compliant te maken met de NIS2-richtlijnen en de cybersecurity van jouw netwerk- en informatiesystemen te versterken. Ons ervaren team van cybersecurity-experts staat klaar om jou te begeleiden en te ondersteunen bij elke stap van het nalevingsproces.

ook stapsgewijs voldoen aan de nis2?

Neem vandaag nog contact op met Actabyte om te ontdekken hoe wij jouw organisatie kunnen helpen voldoen aan de NIS2-vereisten en jouw cybersecurity naar een hoger niveau te tillen.